วาริสเตอร์ VARISTOR เบอร์ 10D102K ถึง 10D911K (1 ตัว) ใกล้ฉัน

วาริสเตอร์ VARISTOR เบอร์ 10D102K ถึง 10D911K (1 ตัว)วาริสเตอร์ VARISTOR เบอร์ 10D102K ถึง 10D911K (1 ตัว)

วาริสเตอร์ VARISTOR เบอร์ 10D102K ถึง 10D911K (1 ตัว) ใกล้ฉัน

ราคา

15

บาท

วาริสเตอร์ VARISTOR เบอร์ 10D102K ถึง 10D911K (1 ตัว)

วาริสเตอร์ VARISTOR เบอร์ 10D102K ถึง 10D911K (1 ตัว)

ราคา

15

บาท

วาริสเตอร์ VARISTOR
เบอร์:
#10D102K #10D112K #10D151K #10D180K #10D221K #10D241K #10D270K #10D271K #10D331K #10D390K #10D391K #10D431K #10D470K #10D471K #10D511K #10D561K#10D621K #10D681K #10D820K #10D821K #10D911K
สเปค: ตาม Datasheet
มาตรฐาน: VDE และ มาตรฐานสากลรับรอง
จำนวน: 1 ตัว
ใช้งาน: วาริสเตอร์ อุปกรณ์ป้องกัน แรงดันไฟเกิน Surge Protection ไฟตก ไฟกระชาก กันฟ้าผ่า สำหรับอุปกรณ์ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ ปลั๊ก เต้ารับไฟฟ้า

#วาริสเตอร์ #Surge Protection #ไฟตก #ไฟกระชาก #ฟ้าผ่า #ไฟฟ้า #อิเล็กทรอนิกส์ #VARISTOR #10D #ราคา

ราคา

15

บาท

จำหนายโดย

SD parts

วาริสเตอร์ VARISTOR เบอร์ 10D102K ถึง 10D911K (1 ตัว) ใกล้ฉัน

วาริสเตอร์ VARISTOR เบอร์ 10D102K ถึง 10D911K (1 ตัว) ใกล้ฉัน

ราคา

15

บาท

วาริสเตอร์ VARISTOR เบอร์ 10D102K ถึง 10D911K (1 ตัว)

วาริสเตอร์ VARISTOR เบอร์ 10D102K ถึง 10D911K (1 ตัว)

วาริสเตอร์ VARISTOR เบอร์ 10D102K ถึง 10D911K (1 ตัว)
วาริสเตอร์ VARISTOR เบอร์ 10D102K ถึง 10D911K (1 ตัว)

วาริสเตอร์ VARISTOR เบอร์ 10D102K ถึง 10D911K (1 ตัว)
วาริสเตอร์ VARISTOR เบอร์ 10D102K ถึง 10D911K (1 ตัว)

วาริสเตอร์ VARISTOR เบอร์ 10D102K ถึง 10D911K (1 ตัว)

วาริสเตอร์ VARISTOR เบอร์ 10D102K ถึง 10D911K (1 ตัว)

วาริสเตอร์ VARISTOR เบอร์ 10D102K ถึง 10D911K (1 ตัว)

วาริสเตอร์ VARISTOR เบอร์ 10D102K ถึง 10D911K (1 ตัว)

วาริสเตอร์ VARISTOR เบอร์ 10D102K ถึง 10D911K (1 ตัว)
วาริสเตอร์ VARISTOR เบอร์ 10D102K ถึง 10D911K (1 ตัว)

วาริสเตอร์ VARISTOR เบอร์ 10D102K ถึง 10D911K (1 ตัว)

วาริสเตอร์ VARISTOR เบอร์ 10D102K ถึง 10D911K (1 ตัว)

วาริสเตอร์ VARISTOR เบอร์ 10D102K ถึง 10D911K (1 ตัว)

วาริสเตอร์ VARISTOR เบอร์ 10D102K ถึง 10D911K (1 ตัว)

Be the first to comment on "วาริสเตอร์ VARISTOR เบอร์ 10D102K ถึง 10D911K (1 ตัว) ใกล้ฉัน"

Leave a comment