สลิปทองแดงเปลือยต่อสายไฟเดี่ยว แบบย้ำ ขนาดเบอร์ 4,6,10,16,25,35,50 ใกล้ฉัน

สลิปทองแดงเปลือยต่อสายไฟเดี่ยว แบบย้ำ ขนาดเบอร์ 4สลิปทองแดงเปลือยต่อสายไฟเดี่ยว แบบย้ำ ขนาดเบอร์ 4

สลิปทองแดงเปลือยต่อสายไฟเดี่ยว แบบย้ำ ขนาดเบอร์ 4,6,10,16,25,35,50 ใกล้ฉัน

ราคา

9

บาท

สลิปทองแดงเปลือยต่อสายไฟเดี่ยว แบบย้ำ ขนาดเบอร์ 4,6,10,16,25,35,50

สลิปทองแดงเปลือยต่อสายไฟเดี่ยว แบบย้ำ ขนาดเบอร์ 4,6,10,16,25,35,50

ราคา

9

บาท

สลิปทองแดงเปลือยต่อสายไฟแบบใช้คีมย้ำ

มีขนาดสำหรับสายไฟ เบอร์ 4, 6,10,16,25,35,50

เฉพาะเบอร์ 4 และ 6 ขาย ชุดละ 2 ตัว

ขนาดสลิป – วงนอก – วงใน – ความยาว
#4 4.8 – 3.1 – 20 mm.
#6 5.5 – 3.8 – 25 mm.
#10 6.8 – 4.8 – 30 mm.
#16 7.5 – 5.5 – 35 mm.
#25 9.0 – 7.0 – 40 mm.
#35 10.5 – 8.2 – 45 mm.
#50 12.5 – 9.8 – 50 mm.

#slip

ราคา

9

บาท

จำหนายโดย

Ebigthailand

สลิปทองแดงเปลือยต่อสายไฟเดี่ยว แบบย้ำ ขนาดเบอร์ 4,6,10,16,25,35,50 ใกล้ฉัน

สลิปทองแดงเปลือยต่อสายไฟเดี่ยว แบบย้ำ ขนาดเบอร์ 4,6,10,16,25,35,50 ใกล้ฉัน

ราคา

9

บาท

สลิปทองแดงเปลือยต่อสายไฟเดี่ยว แบบย้ำ ขนาดเบอร์ 4,6,10,16,25,35,50

สลิปทองแดงเปลือยต่อสายไฟเดี่ยว แบบย้ำ ขนาดเบอร์ 4,6,10,16,25,35,50

สลิปทองแดงเปลือยต่อสายไฟเดี่ยว แบบย้ำ ขนาดเบอร์ 4,6,10,16,25,35,50
สลิปทองแดงเปลือยต่อสายไฟเดี่ยว แบบย้ำ ขนาดเบอร์ 4,6,10,16,25,35,50

สลิปทองแดงเปลือยต่อสายไฟเดี่ยว แบบย้ำ ขนาดเบอร์ 4,6,10,16,25,35,50
สลิปทองแดงเปลือยต่อสายไฟเดี่ยว แบบย้ำ ขนาดเบอร์ 4,6,10,16,25,35,50

สลิปทองแดงเปลือยต่อสายไฟเดี่ยว แบบย้ำ ขนาดเบอร์ 4,6,10,16,25,35,50

สลิปทองแดงเปลือยต่อสายไฟเดี่ยว แบบย้ำ ขนาดเบอร์ 4,6,10,16,25,35,50

สลิปทองแดงเปลือยต่อสายไฟเดี่ยว แบบย้ำ ขนาดเบอร์ 4,6,10,16,25,35,50

สลิปทองแดงเปลือยต่อสายไฟเดี่ยว แบบย้ำ ขนาดเบอร์ 4,6,10,16,25,35,50

สลิปทองแดงเปลือยต่อสายไฟเดี่ยว แบบย้ำ ขนาดเบอร์ 4,6,10,16,25,35,50
สลิปทองแดงเปลือยต่อสายไฟเดี่ยว แบบย้ำ ขนาดเบอร์ 4,6,10,16,25,35,50

สลิปทองแดงเปลือยต่อสายไฟเดี่ยว แบบย้ำ ขนาดเบอร์ 4,6,10,16,25,35,50

สลิปทองแดงเปลือยต่อสายไฟเดี่ยว แบบย้ำ ขนาดเบอร์ 4,6,10,16,25,35,50

สลิปทองแดงเปลือยต่อสายไฟเดี่ยว แบบย้ำ ขนาดเบอร์ 4,6,10,16,25,35,50

สลิปทองแดงเปลือยต่อสายไฟเดี่ยว แบบย้ำ ขนาดเบอร์ 4,6,10,16,25,35,50

Be the first to comment on "สลิปทองแดงเปลือยต่อสายไฟเดี่ยว แบบย้ำ ขนาดเบอร์ 4,6,10,16,25,35,50 ใกล้ฉัน"

Leave a comment