MDS100A 1600V บริดจ์ไดโอด 3Phase ไดโอดผสมไฟ100A ใกล้ฉัน

MDS100A 1600V บริดจ์ไดโอด 3Phase ไดโอดผสมไฟ100AMDS100A 1600V บริดจ์ไดโอด 3Phase ไดโอดผสมไฟ100A

MDS100A 1600V บริดจ์ไดโอด 3Phase ไดโอดผสมไฟ100A ใกล้ฉัน

ราคา

200

บาท

MDS100A 1600V บริดจ์ไดโอด 3Phase ไดโอดผสมไฟ100A

MDS100A 1600V บริดจ์ไดโอด 3Phase ไดโอดผสมไฟ100A

ราคา

200

บาท

สินค้าใหม่ บริดจ์ไดโอด3เฟส กำลังสูง
ใช้กับงานเร็คติฟายไฟกระแสตรง กระแสสูง
สามารถนำไปใช้ผสมไฟฟ้าในระบบกริดกรู
และใช้ในงานระบบโซลาร์เซลล์ งานดีไอวายอื่นๆ
มี2แบบให้เลือก
1.เพลทหลังแบบอลูมิเนียม
2.เพลทหลังแบบทองแดง

#MDS100A #MDS100 #MDS100A1600V
#MDQ #MDS #MDQ100A #ไดโอดบริด100A
#กันย้อน #กันย้อน100A #ไดโอดกันย้อน #ไดโอดผสมไฟ #โซล่าเซลล์

ราคา

200

บาท

จำหนายโดย

DNY Electronics

MDS100A 1600V บริดจ์ไดโอด 3Phase ไดโอดผสมไฟ100A ใกล้ฉัน

MDS100A 1600V บริดจ์ไดโอด 3Phase ไดโอดผสมไฟ100A ใกล้ฉัน

ราคา

200

บาท

MDS100A 1600V บริดจ์ไดโอด 3Phase ไดโอดผสมไฟ100A

MDS100A 1600V บริดจ์ไดโอด 3Phase ไดโอดผสมไฟ100A

MDS100A 1600V บริดจ์ไดโอด 3Phase ไดโอดผสมไฟ100A
MDS100A 1600V บริดจ์ไดโอด 3Phase ไดโอดผสมไฟ100A

MDS100A 1600V บริดจ์ไดโอด 3Phase ไดโอดผสมไฟ100A
MDS100A 1600V บริดจ์ไดโอด 3Phase ไดโอดผสมไฟ100A

MDS100A 1600V บริดจ์ไดโอด 3Phase ไดโอดผสมไฟ100A

MDS100A 1600V บริดจ์ไดโอด 3Phase ไดโอดผสมไฟ100A

MDS100A 1600V บริดจ์ไดโอด 3Phase ไดโอดผสมไฟ100A

MDS100A 1600V บริดจ์ไดโอด 3Phase ไดโอดผสมไฟ100A

MDS100A 1600V บริดจ์ไดโอด 3Phase ไดโอดผสมไฟ100A
MDS100A 1600V บริดจ์ไดโอด 3Phase ไดโอดผสมไฟ100A

MDS100A 1600V บริดจ์ไดโอด 3Phase ไดโอดผสมไฟ100A

MDS100A 1600V บริดจ์ไดโอด 3Phase ไดโอดผสมไฟ100A

MDS100A 1600V บริดจ์ไดโอด 3Phase ไดโอดผสมไฟ100A

MDS100A 1600V บริดจ์ไดโอด 3Phase ไดโอดผสมไฟ100A

Be the first to comment on "MDS100A 1600V บริดจ์ไดโอด 3Phase ไดโอดผสมไฟ100A ใกล้ฉัน"

Leave a comment