Organizers & Compartments

(1ชิ้น)ตุ๊กตาโซล่าเซลล์ ลาย#Kitty ตั้งในรถหรือในบ้านก็ได้ ถ่ายจากสินค้าจริง!!! ใกล้ฉัน

(1ชิ้น)ตุ๊กตาโซล่าเซลล์ ลาย#Kitty ตั้งในรถหรือในบ้านก็ได้ ถ่ายจากสินค้าจริง!!! ใกล้ฉัน ราคา 169 บาท ราคา 169 บาท ถ่ายจากสินค้าจริง!!! #ตุ๊กตาโซล่าเซลล์ #Kitty ตั้งในรถหรือในบ้านก็ได้ มีหลายแบบให้เลือกค่ะ ตุ๊กตาโซลาร์เซลล์ตั้งในรถก็ได้ตั้งในบ้านก็ได้ ไม่ต้องใช้ถ่าน ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ >>ต้องใช้แสงส่องสว่างมากๆๆ นะคะ ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ สามารถโยกได้ส่ายได้ แล้วแต่แบบของตุ๊กตา ดูแล้วเพลิน…

Read More